CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utvärdering av kundanpassad arbetstid vid Volvo Last- och Personvagnar i Göteborg: Tre enkätstudier Berörande arbetstider och arbete

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Bo Blomquist
(2002)
[Preprint]

Ett manuskript berörande resultat från våra enkätstudier som har varit (mycket) speciella bl a då organisation och produktionssystemens utformning har kartlagts (det är även frågan om totalundersökningar där enskilda svarande går att koppla samman med vad och var det arbetar).Denna post skapades 2017-01-18.
CPL Pubid: 247334

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Sociologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur