CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Attitudes of Blue-Collar Employes Towards Work with Regard to Work and Work Conditions Coupled to Production System Designs

Bo Blomquist ; Tomas Engström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
(2010)
[Preprint]

Ett manuskript berörande resultat från våra enkätstudier, men har ej blivit helt färdig. Dessa enkätstudier har i samtliga fall varit (mycket) speciella bl a då organisation och produktionssystemens utformning har kartlagts (det är dessutom frågan om totalundersökningar där enskilda svarande går att koppla samman med vad och var det arbetar).Denna post skapades 2017-01-18. Senast ändrad 2017-04-13.
CPL Pubid: 247332

 

Institutioner (Chalmers)

Sociologiska institutionen (1954-2011)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur