CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Principles of Work Structuring: A general and thus also more reasoning introduction

Tomas Engström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management ) ; Dan Jonsson
(2016)
[Preprint]

En revision och professionellt språkgranskad artikel omfattande cirka sextio sidor av ”Development and Application of Certain Principles for Work Structuring” som även detta är ett manuskrip. Denna publikation är emelletid betydligt mer strömlinjeformade (ej färdigställd på grund av pensionering) (helt färdigställ, men ännu ej publicerad på grund av pensionering).Denna post skapades 2017-01-18. Senast ändrad 2017-04-13.
CPL Pubid: 247330

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (GU)

Ämnesområden

Annan teknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur