CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mellanledens förändrade roll vid distribution av producentvaror

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring)
Proceedings från 14:e Nordiska Ämneskonferensen, Bodö, augusti (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-29. Senast ändrad 2013-05-15.
CPL Pubid: 24733

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur