CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Engström, T. and Jonsson, D. (2016). Development and Application of (Certain) Principles for Work Structuring

Tomas Engström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Dan Jonsson
(2015)
[Preprint]

Originalmanuskriptet, som var färdigt redan 2012, och omfattar tolv kapitel med bilagor på cirka 550 sidor, inklusive färdigritade figurer (fanns i Engströms bokhylla). Detta manuskript har därefter korrekturlästs av professorerna Lennart Nilsson vid Pedagogiska Institutionen och David Bennet vid Aston Bussines School inom Aston University (som var och är gästprofessor vid I-Sektionen). Senare har vissa specifika delar nyligen (sommaren 2014) har skrivits om för att språkgranskas separat till en s k mer strömlinjeformad publikation (d v s en av de andra publikationerna) (ännu ej helt färdigställd på grund av pensionering).Denna post skapades 2017-01-18. Senast ändrad 2017-01-19.
CPL Pubid: 247329

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (GU)

Ämnesområden

Annan teknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur