CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Socially Sustainable Suburbia: Addressing a Puzzling and Multifaceted Issue

Marco Adelfio (Institutionen för arkitektur)
Articulo - Journal of Urban Research (1661-4941). 13, (2016)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-18. Senast ändrad 2017-06-14.
CPL Pubid: 247328

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Kulturgeografi
Arkitektur

Chalmers infrastruktur