CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Förslag på benämningar på administrativa och medicinska områden, delområden och enheter med s k ansvarsnummer inom Skaraborgs Sjukhus – Ett mer förenklat förslag (utkast nummer 3)

Tomas Engström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Bo Blomquist
(2014)
[Preprint]

Behandlar vårt mer än tre års forsknings- och utvecklingsarbete inom sjukvårdssektorn (huvudsakligen inom Skaraborgs Sjukhus). Detta manuskript var färdigt redan 2013 och omfattar cirka 55 sidor med bilagor omfattande ett otal organisationsscheman och tabeller i A:3 format. Detta manuskript har granskats av vissa chefer inom de fyra aktuella sjukhusen (helt färdigställd, men ännu ej publicerad på grund av pensionering).Denna post skapades 2017-01-18. Senast ändrad 2017-04-13.
CPL Pubid: 247327

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (GU)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur