CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fettets roll för hälsa och sjukdom

Malin Barman (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
Nordisk Nutrition (1654-8337). 3/4, p. 5-8. (2016)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2017-01-18. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 247322

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Ämnesområden

Näringslära

Chalmers infrastruktur