CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Real Estate Ownership Concentration and Urban Governance

Michael Landzelius (Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet/URBSEC (Chalmers) ; Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet/URBSEC (GU))
Transformations of the Swedish Welfare State: From Social Engineering to Governance p. 230-246. (2012)
[Kapitel]


Denna post skapades 2017-01-18.
CPL Pubid: 247321

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet/URBSEC (Chalmers)
Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet/URBSEC (GU) (GU)

Ämnesområden

Social och ekonomisk geografi

Chalmers infrastruktur