CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Differentiation of Distribution - A Challenge for Manufacturers of Industrial Goods

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring)
In Sidin, S. and Manrai, A. (eds) Proceedings of the 8th Biennial World Marketing Congress, pp. 1-5. Kuala Lumpur, June p. 1-5. (1997)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-12-29.
CPL Pubid: 24732

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur