CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Annie, a Tool for Integrating Ergonomics in the Design of Car Interiors

Lars Hansson ; Roland Axelsson ; G Adreoni ; C Rigotti ; P Palm ; W Wienholt ; C Costa ; A Lundin ; R Rizzuto ; Enrico Gaia ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Lena Sperling ; Anders Sundin (Institutionen för människa tekniksystem) ; B Wolfer
Southern Automotive Manufacturing Conference & Exposition, Proceedings, Birmingham, Alabama, USA (1999)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-18. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 247312

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Institutionen för människa tekniksystem (1900-2003)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur