CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Boundaries of the Firm as Relational Interfaces

Luis Araujo ; Anna Dubois (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring)
Proceedings of the 14th IMP Conference, Turkku School of Economics and Business Administration, September (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-29. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 24730

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur