CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chairs' introduction and welcome to AISec 2016

D. M. Freeman ; Aikaterini Mitrokotsa (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; A. Sinha
AISec 2016 - Proceedings of the 2016 ACM Workshop on Artificial Intelligence and Security, co-located with CCS 2016 p. iii. (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-18. Senast ändrad 2017-10-06.
CPL Pubid: 247298