CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kriterier för val av mekaniseringsgrad vid hantering- och sorteringsoperationer

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Jan Petzäll (Institutionen för transportteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1985.
[Rapport]

Avsedd för Transportforskningsberedningen (TFB)Denna post skapades 2017-01-18.
CPL Pubid: 247283

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur