CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Preliminary Translation into English of Summarisation of Wage Earner Consultant Assignment to Document and Evaluate the Volvo Truck Company’s Assembly Plant in Umeå Dated 18 of January 2006

Tomas Engström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Bo Blomquist
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Rapport]

Avsedd för internationell publiceringDenna post skapades 2017-01-18.
CPL Pubid: 247282

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)
Sociologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur