CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Changing Division of Work in Distribution - Effects of activity dependencies

Kajsa Hulthén (Institutionen för industriell marknadsföring)
In McLoughlin, D. and Horan, C. (eds) Proceedings of the 15th Annual IMP Conference, University College Dublin, September (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-29. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 24727

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur