CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Lp improving measures

Anthony H Dooley ; Kathryn E. Hare ; Maria Roginskaya (Institutionen för matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori)
Revista matemática iberoamericana (0213-2230). Vol. 32 (2016), 4, p. 1211-1226.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We give criteria for establishing that a measure is Lp-improving. Many Riesz product measures and Cantor measures satisfy this criteria, as well as certain Markov measures

Nyckelord: Lp-improving measure, Riesz product, Cantor measure, Markov measureDenna post skapades 2017-01-18. Senast ändrad 2017-05-15.
CPL Pubid: 247264

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteoriInstitutionen för matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur