CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Place attachment and quality of life among people with severe mental illness in supported housing facilities.

Elizabeth Marcheschi (Institutionen för arkitektur)
IAPS 23, July 4-7 2014, Timisoara, Romania (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-01-18.
CPL Pubid: 247262

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur