CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental qualities in supported housing facilities for people with severe mental illness.

Elizabeth Marcheschi (Institutionen för arkitektur) ; Maria Johansson ; David Brunt ; Thorbjörn Laike
Arch 2012, Göteborg, Sweden (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-01-18.
CPL Pubid: 247258

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur