CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Blood-brain barrier integrity, intrathecal immunoactivation, and neuronal injury in HIV.

Birgitta Anesten ; Aylin Yilmaz ; Lars Hagberg ; Henrik Zetterberg ; Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik) ; Bruce J Brew ; Dietmar Fuchs ; Richard W Price ; Magnus Gisslén
Neurology(R) neuroimmunology & neuroinflammation Vol. 3 (2016), 6, p. e300.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Although blood-brain barrier (BBB) impairment has been reported in HIV-infected individuals, characterization of this impairment has not been clearly defined.Denna post skapades 2017-01-18.
CPL Pubid: 247246

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar (GU)
Institutionen för biomedicin (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistikInstitutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik (GU)

Ämnesområden

Infektionsmedicin

Chalmers infrastruktur