CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Asymptomatic Cerebrospinal Fluid HIV-1 Viral Blips and Viral Escape During Antiretroviral Therapy: A Longitudinal Study.

Arvid Edén ; Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik) ; Lars Hagberg ; Dietmar Fuchs ; Henrik Zetterberg ; Bo Svennerholm ; Magnus Gisslén
The Journal of infectious diseases (1537-6613). Vol. 214 (2016), 12, p. 1822-1825.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We examined longitudinal cerebrospinal fluid (CSF) samples (median, 5 samples/patients; interquartile range [IQR], 3-8 samples/patient) in 75 neurologically asymptomatic human immunodeficiency virus (HIV)-infected patients receiving antiretroviral therapy. Twenty-seven patients (36%) had ≥1 CSF HIV RNA load of >20 copies/mL (23% had ≥1 load of >50 copies/mL), with a median HIV RNA load of 50 copies/mL (IQR, 32-77 copies/mL). In plasma, 42 subjects (52%) and 22 subjects (29%) had an HIV RNA load of >20 and >50 copies/mL, respectively. Two subjects had an increasing virus load in consecutive CSF samples, representing possible CSF escape. Of 418 samples, 9% had a CSF HIV RNA load of >20 copies/mL (5% had a load of >50 copies/mL) and 19% had a plasma HIV RNA load of >20 copies/mL (8% had a load of >50 copies/mL). A CSF-associated virus load of >20 copies/mL was associated with higher CSF level of neopterin. In conclusion, CSF escape was rare, and increased CSF HIV RNA loads usually represented CSF virus load blips.Denna post skapades 2017-01-18. Senast ändrad 2017-05-02.
CPL Pubid: 247245

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistikInstitutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik (GU)
Institutionen för biomedicin (GU)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Infektionsmedicin

Chalmers infrastruktur