CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supported housing for people with severe mental illness (SMI)

Elizabeth Marcheschi (Institutionen för arkitektur)
Områdesgruppen i Miljöpsykologi (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-18.
CPL Pubid: 247238

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur