CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The role of cereal grain related additives and ingredients in human health

Rikard Landberg (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
The 2016 Bertebos Conference: Additives and enzymes in food: past, present and future from a global and consumer perspective, 28-30 August, Falkenberg, Sweden (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-17. Senast ändrad 2017-01-17.
CPL Pubid: 247231