CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Plasma alkylresorcinols, biomarkers of whole-grain intake, are not associated with progression of coronary artery atherosclerosis in postmenopausal women with coronary artery disease.

Nicola M McKeown ; Adela Hruby ; Rikard Landberg (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; David M Herrington ; Alice H Lichtenstein
Public health nutrition (1475-2727). Vol. 19 (2016), 2, p. 326-31.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The objective of the present study was to examine the relationship between plasma alkyresorcinol (AR) concentrations, which are biomarkers of whole-grain intake, and atherosclerotic progression over 3 years in postmenopausal women with coronary artery disease.

Nyckelord: Aged, Atherosclerosis, blood, pathology, Biomarkers, blood, Coronary Artery Disease, blood, Coronary Vessels, Diet, Diet Surveys, Disease Progression, Feeding Behavior, Female, Humans, Middle Aged, Postmenopause, Resorcinols, blood, Secale, chemistry, Whole Grains, chemistryDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-17. Senast ändrad 2017-10-30.
CPL Pubid: 247230

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hälsovetenskaper

Chalmers infrastruktur