CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supplier Relationships - What does it mean?

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Ivan Snehota
Proceedings of the 9th Biennal World Marketing Congress, pp. 382-385. The Academy of Marketing Science, Quawra, Malta, June 23-26 p. 382-385. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-29.
CPL Pubid: 24723

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur