CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Erratum to: Low-energy diets differing in fibre, red meat and coffee intake equally improve insulin sensitivity in type 2 diabetes: a randomised feasibility trial.

Bettina Nowotny ; Lejla Zahiragic ; Alessandra Bierwagen ; Stefan Kabisch ; Jan B Groener ; Peter J Nowotny ; Ann Kristin Fleitmann ; Parnian Firouzi ; Christian Herder ; Giovanni Pacini ; Iris Erlund ; Rikard Landberg (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Hans-Ulrich Haering ; Andreas F H Pfeiffer ; Peter P Nawroth ; Michael Roden
Diabetologia (1432-0428). Vol. 59 (2016), 6, p. 1329.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-17.
CPL Pubid: 247225

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur