CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Polarized Spectroscopy with Fluorescent Biomolecular Building Blocks

Bo Albinsson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi)
Fluorescent Analogues of Biomolecular Building Blocks: Design and Applications: Design and Applications (eds M. Wilhelmsson and Y. Tor) p. 40-54. (2016)
[Kapitel]


Denna post skapades 2017-01-17. Senast ändrad 2017-07-27.
CPL Pubid: 247221

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur