CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utvecklingslinjer i byggsektorns distributionssystem

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Jens Laage-Hellman (Institutionen för industriell marknadsföring)
In Bröchner, J. and Josephsson, P-E. (eds) Proceedings of the Nordic Seminar on Construction Economics and Organization, pp. 171-178. Chalmers University of Technology, Sweden p. 171-178. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-29.
CPL Pubid: 24722

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur