CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Distribution of Industrial Goods - In need of new conceptualisations

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring)
Proceedings of the 28th Annual Conference of the European Marketing Academy, Humbolt University, Berlin, May 11-14 (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-29.
CPL Pubid: 24721

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur