CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stoppa havstulpanerna

Magnus Nydén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift Vol. 5 (2006), Maj, p. 22-24.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2006-12-28.
CPL Pubid: 24719

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur