CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling Behavioural Requirements and Alignment with Verification in the Embedded Industry

Grischa Liebel (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)) ; Anthony Anjorin ; Eric Knauss ; Florian Lorber ; Matthias Tichy
Modelsward 2017 (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-17. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 247189

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)
Institutionen för data- och informationsteknik (GU) (GU)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur