CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Model-Driven Software Engineering in the openETCS Project: Project Experiences and Lessons Learned

Stefan Karg ; Alexander Raschke ; Matthias Tichy ; Grischa Liebel (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers))
Tagung Software Engineering 2017 (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-17. Senast ändrad 2017-12-12.
CPL Pubid: 247188