CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

NMR studies on hydrolysis kinetics and micellar growth in solutions of surface active betaine esters

Dan Lundberg (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi) ; Krister Holmberg (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi)
J Surfact Deterg Vol. 7 (2004), p. 239.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-28.
CPL Pubid: 24718

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi (2002-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur