CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utveckling av metoder för integrerad registrering och analys av arbetsmiljö- och produktionsfaktorer (IRAP)

Ola Wassenius ; Bengt Järvholm ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Linnea Lillienberg ; Dan Jonsson
Göteborg : University of Gothenburg, 1997.
[Rapport]

Institutionen för Yrkesmedicin. Göteborgs Universitet, GU (avsedd för Rådet för Arbetslivsforskning, RALF)Denna post skapades 2017-01-17.
CPL Pubid: 247178

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för samhällsmedicin (1991-2005)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för miljömedicin (1991-2005)
Sociologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Klinisk medicin
Miljömedicin och yrkesmedicin
Miljömedicin

Chalmers infrastruktur