CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Slutredogörelse för FoU-projekt Produkt- och Processorienterad Ergonomi vid utformning produktionssystem. Datorstöd för effektiv

Roland Akselsson ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik)
Lund : Lunds Tekniska Högskola, 1999.
[Rapport]

Avsedd för Rådet för Arbetslivsforskning. RALF) (dnr. 97-1184)Denna post skapades 2017-01-17. Senast ändrad 2017-04-12.
CPL Pubid: 247177

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur