CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Summing up Theme Programme Financed by the Swedish Transport and Communication Research Board, KFB

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998.
[Rapport]

Department of Transportation and Logistics. Chalmers University of Technology (dnr. 93-328-22) (avsedd för Kommunikationsforskningsberedningen, KFB) Se: Klaus, P., Skjœtt-Larsen, T., and Van Wassenhove, L. (1999). “Evaluation of KFB–funded Research of Freight Transport”. KFB-Information. Kommunikationsforskningsberedningen, KFB, No. 2 (oberoende internationell utvärdering av Engströms forskningsverksamhet inklusive jämförelse med två andra forskningsgrupper i Sverige) (fanns i Engströms bokhylla).Denna post skapades 2017-01-17. Senast ändrad 2017-04-12.
CPL Pubid: 247176

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur