CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Volvo Uddevalla Plant: Production Principles, Work Organization, Human Resources and Performance Aspects. Some results from decade’s efforts toward reformation of assembly work

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Dan Jonsson ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996.
[Rapport]

Department of Transportation and Logistics, Chalmers University of Technology (dnr. 93-0217 and 94-0516 avsedd för Rådet för Arbetslivsforskning RALF)Denna post skapades 2017-01-17. Senast ändrad 2017-04-13.
CPL Pubid: 247175

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Sociologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur