CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arbete och arbetsmiljö i postens terminaler

Joen Sachs (Institutionen för arkitektur) ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Anders Lundberg (Institutionen för transportteknik) ; J Lundequist ; Matsson B ; N F Petersson ; Peter Ullmark (Institutionen för arkitektur)
1988.
[Rapport]

Sammanfattande avrapportering av projekt ”Bättre arbetsmiljö i terminaler”, Konsult Samhällsplanering, StockholmDenna post skapades 2017-01-17. Senast ändrad 2017-07-03.
CPL Pubid: 247171

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur