CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arbete och arbetsmiljö i postens terminaler. Problemanalys och program

Joen Sachs (Institutionen för arkitektur) ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Anders Lundberg ; J Lundequist ; J Matsson ; N F Petersson (Institutionen för arkitektur) ; Peter Ullmark (Institutionen för arkitektur)
1988.
[Rapport]

Avdelningen för Industriplanering, Chalmers Tekniska Högskola, CTH, och K-Konsult Samhällsplanering, StockholmDenna post skapades 2017-01-17. Senast ändrad 2017-07-03.
CPL Pubid: 247170

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Annan teknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur