CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surfactants-templated nanomaterials synthesis

Krister Holmberg (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Journal of Colloid and Interface Science (0021-9797). Vol. 274 (2004), p. 355.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-28. Senast ändrad 2013-01-31.
CPL Pubid: 24717

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi (2002-2004)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur