CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Functional groups in fractionated asphaltenes and the adsorption of amphiphilic molecules

Jenny-Ann Östlund (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi) ; Magnus Nydén (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi) ; Krister Holmberg (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi)
Colloids Surfaces A Vol. 234 (2004), p. 95.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-28.
CPL Pubid: 24715

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi (2002-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur