CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Geometry of Matrix Decompositions Seen Through Optimal Transport and Information Geometry

Klas Modin (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2016)
[Preprint]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-16.
CPL Pubid: 247147

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Matematik

Chalmers infrastruktur