CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Discrete Variational Derivative Methods for the EPDiff Equation

Stig Larsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Takayasu Matsuo ; Klas Modin (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Matteo Molteni (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2016)
[Preprint]


Denna post skapades 2017-01-16.
CPL Pubid: 247146

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Beräkningsmatematik

Chalmers infrastruktur