CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A minimal-variable symplectic integrator on spheres

Robert McLachlan ; Klas Modin (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Olivier Verdier
Mathematics of Computation (0025-5718). Vol. 86 (2017), 307, p. 2325-2344.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-16. Senast ändrad 2017-07-04.
CPL Pubid: 247145

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Matematik
Beräkningsmatematik

Chalmers infrastruktur