CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Will clothing be sustainable? Clarifying sustainable fashion

Sandra Roos (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Bahareh Zamani (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Gustav A. Sandin ; Gregory Peters (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Magdalena Svanström (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Textiles and Clothing Sustainability - Implications in Textiles and Fashion (2016)
[Kapitel]


Denna post skapades 2017-01-16.
CPL Pubid: 247144

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk miljövetenskap

Ämnesområden

Miljöledning
Hållbar utveckling
Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur