CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Life cycle assessment of forest products – challenges and solutions

Gustav A. Sandin ; Gregory Peters (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Magdalena Svanström (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
: Springer Verlag, 2016. ISBN: 978-3-319-44027-9.
[Bok]


Denna post skapades 2017-01-16. Senast ändrad 2017-11-27.
CPL Pubid: 247143

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöledning
Hållbar utveckling
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur