CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developing change agency for sustainable development – experiences from a new chemical engineering course

Magdalena Svanström (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
New Developments in Engineering Education for Sustainable Development (2016)
[Kapitel]


Denna post skapades 2017-01-16.
CPL Pubid: 247142

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Annan teknik
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur