CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Systems thinking for dealing with wicked sustainability problems: Moving beyond functionalist approaches

Johanna Lönngren (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers)) ; Magdalena Svanström (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
New Developments in Engineering Education for Sustainable Development (2016)
[Kapitel]


Denna post skapades 2017-01-16. Senast ändrad 2017-08-25.
CPL Pubid: 247141

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers) (2011-2017)
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Annan teknik
Lärande

Chalmers infrastruktur