CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Life cycle assessment of sludge management with phosphorus utilisation and improved hygienisation in Sweden

Magdalena Svanström (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Sara Heimersson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Gregory Peters (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Robin Harder (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; David I'Ons ; Anders Finnson ; Jesper Olsson
Water Science and Technology (0273-1223). Vol. Accepted Nov 16 2016 (2016),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-01-16.
CPL Pubid: 247140

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöledning
Hållbar utveckling
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur