CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hotspot identification in the clothing industry using social life cycle assessment—opportunities and challenges of input-output modelling

Bahareh Zamani (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Gustav A. Sandin ; Magdalena Svanström (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Gregory Peters (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
The International Journal of Life Cycle Assessment (0948-3349). Vol. First online (2016), p. 1-11.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-01-16.
CPL Pubid: 247138

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk miljövetenskap
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöledning
Hållbar utveckling
Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur